Кметове на населени места

Кирилка Асенова
Петко Петков
Илиян Иванов