avatar2

"Още с встъпване в длъжност на кмета – г-жа Николова и нейният екип в общината се усети новото начало в управлението. Много неща тръгнаха по нов път, като се започне с инфраструктурата на града и общината, също така в културата и туризма, с новите начинания на ежегодните мероприятия от фестивали и др., станали вече традиция в Козлодуй. Промени се и обликът на града. Много неща още могат да се изброят, но промените в по-добро са видими и осезаеми в нашата община! Г-жа Маринела Николова е вече доказан управленец. Тези четири години красноречиво показаха нейната дързост и опит във вземането на правилни решения в развитието на общината и тяхното изпълнение, както и много иновативни решения и прилагането им. Г-жа Николова стопли отношенията с АЕЦ „Козлодуй” и ДП РАО – важни фактори при изпълнение на редица мероприятия и инфраструктурни проекти. Нашата кметица черпи опит от други общини в Европа и прилагането на най-уместните иновации в общината. Всичко, което г-жа Николова направи за общината в четири годишният мандат, доказа, че тя е достойният кандидат за кмет през следващия мандат. През вече изтичащия мандат се видя сериозен напредък в развитието на общината, най-вече в инфраструктурата на града, привличане на европейски средства за инфраструктурата на града и общината. Стартиралото не трябва да спре – да се продължи работата по рехабилитация на пътищата, тротари и паркове, местата за разходка и отдих. Трябва да се наблегне в работата и управлението на общинското предприятие за почистването и поддръжката на парковете и градините, графиците за извозване на битовите отпадъци, механизираното метене и миене на главните улици с най-натоварен трафик. Да се повиши контролът по изпълнение на строително-ремонтните дейности за качественото и технологичното изпълнение на строителството. Струва ми се, че на обектите рядко се виждат специалисти от строителния ресор на общината."

Ангел Кашев

"Харесва ми,че градът се променя в положителна насока. Харесва ми, че общината организира различни културни мероприятия за малки и големи. Харесва ми, че се променя и инфраструктурата, и обликът на нашия град. Няма нещо, което да не одобрявам! Смятам, че г-жа Маринела Николова е подходящ кмет на община Козлодуй, защото има още много какво да направи за нашия град! Тя е борбена, работи с желание в полза на населението, а това е най-важно! Единствената ми препоръка към Вас, гопожо Николова, е да продължите да работите в същия дух, с който Вие и Вашият екип работихте през последните 4 години. Продължавайте както до сега да подкрепяте младите хора, изкуството и традициите на България, защото това ни обединява като народ! "

Кайо Симов
avatar2

"Г-жа Николова,
продължавайте да работите със същия нестихващ ентусиазъм и с лекота!
Намирайте изход от всеки проблем, с който се сблъсквате.
Бъдете все така смела, борбена и непримирима!
Ние сме с Вас и заедно ще стигнем до желания успех!
Заедно можем да постигнем много! "

Александър Цветков
avatar2

"В работата на общината през последните 4 години одобрявам цялостното развитие на града, подобряването на инфраструктурата и условията за живот. Г-жа Маринела Николова за 4 години доказа, че е човек, който обръща внимание на гражданите си максимално и се старае да направи всичко да е красиво и приятно, възползва се от възможностите по проекти и прави открити срещи с жителите на града. Нека да продължава да работи по развитието на инфраструктурните проекти, да обърне внимание и на по-малките улици, да се направи онлайн портал за подаване на сигнали към общината. Успех!"

Румен Каменов
avatar2

"Работата на община Козлодуй през последните 4 години е насочена към подобрение на пътната инфраструктура в града, осветлението през тъмната част от денонощието, спокойствието на гражданите чрез изграждане на денонощно видеонаблюдение и успешно реализираните проекти, започнати и довършени от общината. По тази тема може дълго да говорим, защото за толкова кратко време екипът на Маринела Николова свърши толкова много работа, каквато никой от предишните градоначалници не беше свършил в предишните мандати. Смятам, че Маринела Николова е най-подходящият кандидат за кмет на община Козлодуй, дори бих я нарекъл Майката на Козлодуй, защото бди и успешно разрешава всички наболели проблеми на града. Не познавам по-подходящ човек,който да поеме кметския пост. Бих искал да препоръчам на Маринела да продължава в същия дух, в който работи, да продължава да печели и да реализира все повече проекти и да превръща Козлодуй в един малък европейски град! "

Георги Николов

"За последните 4 години града ни се промени и продължава да се променя видимо. Основна причина за това е сегашният екип на Общината. Допада ми желанието градът ни да бъде пъстър, цветен, изпълнен с живот. Одобрявам желанието на ръководителя на екипа да направи града възможно най-доброто място за живеене. Одобрявам работата по проектите, съвместните ви проекти и дейности с големите предприятия в града. Най-доброто за града и общината ни ще бъде кметът да остане поне още един мандат. Маринела Николова има визия и цели, които очакват да бъдат изпълнени. Разполага и с енергията, и с екипа, който да ги изпълни. Препоръчвам да се организира поддръжката на вече съществуващите зелени и цветни площи. Контролът също не е от силните ни страни. Добре е да се разработи проект за възстановяване на дигата. Смятам, че е много важно и Общинският съвет да подкрепя работата на кмета. Младежите - важна част от обществото, все още остават леко встрани. Мисля, че ще бъде прекрасно да има център, който да обхване със занимания младежи от 13 до 21 годишна възраст. "

Валентина Василева

"Смятам, че Вашата работа е прецизна за цялостното реновиране на града. Вярвам, че Маринела Николова е най-добрият избор за кмет, защото е млад, борбен и всеотдаен човек с иновационни идеи. Препоръчвам да се работи за привличане на чуждестранни инвеститори, повече социални програми за повишаване на квалификацията с цел намаляване на безработицата. "

Геновева Кузманова

"Маринела, имаш лидерски качества още от ученическите си години. Да, много, много неща се промениха за тези 4 години и те са видни. Качествата, които ти помагат в тази твърде отговорна длъжност, са чистосърдечност, проява на много голяма отговорност, себераздаване, упоритост, постоянство, творчески нюх и интуитивност как нещата да станат най-добре. Представям си,че след възстановяването и активирането на връзките с АЕЦ с кмет като теб Козлодуй ще стане по-хубав и уреден град! Най-искрено пожелавам УСПЕХ!"

Вили Борисова

"Преди точно четири години се завърнах да живея в родния ми град Козлодуй, със смесени чувства. Имах огромно желание да се реализирам в личен и професионален план на местна земя. Виждах потенциала на малкия град, но обстановката, която ме посрещна, ме върна двадесет години назад и това леко намали ентусиазма ми. Покрай спортната ми кариера съм имала възможност да пътувам и така да добия голяма представа за облика на много градове и населени места по света. Житейският ми опит ме караше да си задавам едни и същи необясними за мен въпроси: „Защо Козлодуй изглежда така? Какво спира развитието му при наличието на добър ресурс и местоположение?” Отговорите които получавах бяха лишени от всякаква логика и крайно неприемливи. С течение на времето и покрай работата на новото ръководство, пред очите ми обаче бавно, но съвсем настъпателно, започна така желаната промяна. Като за начало и най-важното за мен беше промяната в екипа на общината. Инжектирането с „млада кръв” беше наложително и внесе много свежи идеи за развитие. С придобиването на опит, този екип започна да работи усилено и не след дълго имаше видими резултати. Започна подобряването на инфраструктурата. Нещо много съществено, важно и чакано от всички жители. Разбира се, това е един дълъг процес и не се случва от днес за утре, но самото му стартиране беше неоспорим факт, че вървим към прогрес. Подобриха се условията в училищата и детските градини. Изграждането на модернизирани детски площадки внесе много европейски лик на града и даде възможност за игра и развитие на най-малките членове на обществото ни. Отдели се повече внимание на спорта, спортните събития и реновирането на спортните бази. Започнаха дискусии с много спортни клубове и треньори, което, от своя страна, подобри комуникацията и обратната връзка. Положи се началото на не малко социални събития и традиционни фестивали, което допринесе за раздвижването и сплотяването на обществото – нещо, което отдавна не се беше случвало. Възраждането на традициите, отбелязването на празници и поддържане на националния дух възпроизвежда положителна енергия в хората и дава сили за много по-значими дела. За мен лично това е едно много добро начало, един висок старт, който вещае добро бъдеще за нашата община. "

Полина Поманова
avatar2

"Щастлива съм, че имам възможност да споделя виждането си относно живота в община Козлодуй, в това число - за работата на администрацията през последните 4 години. С радост мога да посоча много неща, които ми направиха силно положително впечатление, и съм сигурна, че много хора биха ме подкрепили. Това са неща, които се виждат от пръв поглед. Да започнем от децата – нашето бъдеще. Ремонтираха се детски градини – и тук да кажа, че говорим за основен ремонт, а не за освежаване, с което се предоставиха нормални и удобни условия за живот и учебен процес на нашите деца. Постоянна е и грижата за персонала, отговорен за тях – имам лични впечатления от положените усилия за подобряване материалния статус на медицинския и училищния персонал. Освен за материалната база общината положи усилия да зарадва децата – малки и големи. Организира се невероятен празник на 1 юни, на който се радвахме всички и на който присъстваха всички деца от цялата община, а не само от града. Оказа се изключителна подкрепа на децата да развиват уменията си – културни и спортни. Организира се и се подкрепи първият за общината Космически лагер – за изявени наши ученици. Освен за децата се обърна внимание и на пенсионерите в общината. Никога преди не съм била свидетел на честване на Деня на пенсионера – една проява на благодарност и уважение към възрастните хора, нашите родители. Изключителна подкрепа бе оказана и на пенсионерските клубове на територията на цялата община – организирани бяха множество мероприятия, които включваха хората от тези клубове, активирана бе дейността им, накараха ги да се почувстват значими, полезни и живи! Невероятен и богат културен календар! Организираха се толкова много нови мероприятия и фестивали – Фестивал на рибата, Фестивал на занаятите и изкуствата. Богата и разнообразна беше програмата за честване празника на града – много разчупена и интересна, много по - различна от досега, съобразена с всички възрастови групи. Всичко това радва хората на фона на нелекия живот. Градът ни е с изцяло променена визия. Озеленен, оцветен, красив! Положени са много грижи и средства и има резултат. Влизайки в града ни, се забелязва промяна, към добро. Лъха живот! Започнаха се проекти за реконструкция на централна градска част и пешеходните зони. Много недоволстват – било разкопано, било прашно, не може да се пресича, трябва да се заобикаля с колата. Да, но това е временно! Аз не знам някой да е успял да направи ремонт на жилището си, без да го разбие преди това. Сега много мрънкаме, но после ще се радваме. А аз се радвам от сега, защото се намери най-накрая някой, който да се заеме с тази нелека задача. А какво да кажа за Ботев парк?! Изцяло променен и обновен. Забелязвам, че хората от града все по-често посещават парка. Радвам се и аз! При всяка моя разходка там се наслаждавам на постигнатото. Харесва ми това, че градът ни се чисти добре. Има нововъведения – подземни контейнери – браво! От както е това общинско ръководство по улиците се движи метачна машина. А това, цистерна да мие улиците, не бях виждала от доброто старо време. Зимата мога да се движа нормално, по изчистени улици. Започнали са инфраструктурни проекти за канализация и благоустройство – браво! Най-накрая станахме свидетели на завършен, перфектно изпълнен обходен път – проект, който много от предишните кандидати за кметове използваха в предизборната си кампания, и обещаваха да изпълнят. Е, сега вече е факт. Благодарение на това ръководство! Наблюдавам добри отношения с местните фирми – и малки, и големи. Може още много да се пише, защото има много постигнато. И всичко това е постигнато благодарение на г-жа Маринела Николова – кмет на общината. Компетентна, упорита, амбициозна, с желание за промяна, с управленски опит – всичко това е тя. Не виждам по-подходяща кандидатура за кмет от нейната. И заставам зад думите си, защото искам градът и общината да продължават да се развиват, да става Козлодуй още по – красиво място и с гордост да казвам къде живея! Пътят, по който се върви, е верният! Местната власт подготвя и предоставя на населението по-добри условия за живот и работа. След това тези създадени условия се използват за представяне на общината и за привличане на нови инвестиции с цел създаването на нови работни места, което имам като препоръка за развитието на нашия град. УСПЕХ, госпожо Николова! "

Людмила Великова