Заявления за гласуване

Петък, 27 Септ. 2019 г.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., се уведомяват избирателите, че могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон.
Избира се  0800 1 4726  ("0800 1 GRAO").
Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


- Чрез SMS. 
Изпраща се SMS на номер 18429 . Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове, за въведения ЕГН.

- През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
Сайтът предоставя и възможността, след идентификация с електронен подпис , да се подава „Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес”, по електронен път.

До 12 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес. На сайта на Община Козлодуй има нужната информация.
https://www.kozloduy.bg/subsection-802-syobscheniya.html